Gruppkörning

Gruppkörning, Dansk modell

Denna grupperingsordning innebär att vi kör i "sick-sack"-formation och syftar till att ledaren vid varje korsning pekar på väggrenen var nummer två ska stanna och peka i den riktning som ledaren kört och vart gruppen ska.

Detta körsystem är mycket bra när det finns många korsningar, rödljus, etc. i stadskörning

När ledaren inte har flera MC bakom sig vet han om att han måsta stanna och invänta gruppen som då samlas igen.
Det är ganska roligt att köra efter detta system, eftersom att det konstant är full aktivitet och växling på positioner i gruppen